• C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28  info@puntdereferencia.org
  • C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28

Press room

GUIA PER A MITJANS

A Punt prenem consciència del poder del llenguatge per explicar realitats i transmetre o reforçar valors que configuren la visió que tenim sobre el món. En aquest document recollim recomanacions per a una experiència satisfactòria per als mitjans i per a l’entitat, i per un bon us del llenguatge en les publicacions.

Descarregar PDF

DOSSIER DE PREMSA

Descarregar PDF