• C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28  info@puntdereferencia.org
  • C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28

GR 16-18

Mentoria grupal a través de la fotografia per a joves en darrera fase de tutela

El projecte GR 16-18 és un projecte adreçat a joves d’entre 16 i 18 anys que es troben en la darrera fase de tutela i que són acollits en recursos residencials.

Té per objectiu millorar els recursos de l’emancipació del jovent tutelat de 16 a 18 anys posant el focus en les competències relacionades amb la comunicació, l’autoconeixement, la consciència emocional, les relacions interpersonals, la iniciativa i l’autonomia.

Aquestes són competències clau per poder fer front amb claredat a la concreció del seu projecte d’emancipació, ja que incideixen notablement en la capacitat de decisió i acció enfront al seu propi procés.

El GR 16-18 es fonamenta a partir de 4 línies d’acció: la relació de mentoria, les activitats dirigides grupals, l’ús i aprenentatge de la fotografia participativa i l’acompanyament individual.

Les activitats grupals es desenvolupen els dijous de 17h a 19h i combinen: accions de mentoria (en grups de tres: dos joves i un mentor o mentora); aprenentatge de la fotografia; accions per conèixer els recursos culturals de la ciutat; i activitats per fomentar la participació i creació de la seva pròpia exposició, amb la què conclou el projecte i on reflecteixen els neguits, dubtes i il·lusions del seu procés d’emancipació.

 

El projecte GR16-18 ha gauanyat el Premi Civisme a la Innovació 2018 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.