• C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28  info@puntdereferencia.org
  • C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28
Get In Touch

Direcció
Get In Touch

Coordinadora de Projectes i projecte Acull
Get In Touch

Gestió administrativa
Get In Touch

Comunicació i captació de fons
Get In Touch

President. Grup de treball captació de fons
Get In Touch

Tresorera
Get In Touch

Secretari
Get In Touch

Vocal. Supervisió de programes
Get In Touch

Vocal. Grup de treball captació de fons
Get In Touch

Vocal. Grup de treball de Captació de fons
Get In Touch

Pis assistit Fent Camí
Get In Touch

Projecte mentorHabilitats
Get In Touch

Projecte Referents
Get In Touch

Projecte GR16-18
Get In Touch

Pisos assistits El Pas i El Trampolí
Get In Touch

Projecte Referents i Primeres Acollides
Get In Touch

Voluntària. Responsable de donatius
Get In Touch

Pis Assistit Horitzó
Get In Touch

Projecte Acull