• C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28  info@puntdereferencia.org
  • C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28

Referents

Una nova figura de confiança per compartir un moment important

S’ofereix al o la jove conèixer una persona voluntària que li aporti suport emocional, lúdic i lingüístic; acompanyament en la inserció laboral, en els estudis, en la cerca d’habitatge i en la millora de les seves competències i habilitats; i una ampliació de la seva xarxa social.

 

Les relacions de mentoria de Referents tenen una durada mínima de 6 mesos, durant els quals la relació es va consolidant fins a resultar natural en la vida de les dues persones que d’una altra manera, difícilment s’haurien conegut. Durant aquests 6 mesos comptaran amb el seguiment professional de la persona tècnica del projecte.

 

L’associació facilita el contacte entre jove i voluntari/a i vetlla perquè el desenvolupament de la relació de mentoria que s’estableix sigui constructiva i favorable per a ambdues parts. Des de l’entitat es fa un seguiment durant els primers 6 mesos de la relació i es treballa amb el / la jove i el / la voluntari / a perquè pugui assolir els objectius del pla de treball establert. La coordinació amb la feina dels referents professionals de la persona jove és especialment important, per assegurar la coherència del procés.