• C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28  info@puntdereferencia.org
  • C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28

Llars El Pas

Habitatge per jovent a tocar d' assolir la plena emancipació

Llars El Pas és un projecte en fase pilot que dóna l’opció al jovent de disposar d’habitatge a llarg termini, facilitant la continuïtat dels seus processos d’autonomia entre els 19 i els 25 anys a joves que ja han finalitzat la seva estada en els projectes Acull o Pisos Assistits i que encara no poden accedir a pisos del mercat privat d’habitatge. Els anys de convivència a Llars El Pas són clau per poder acabar de desenvolupar els seus itineraris i els permeten sortir del recurs amb una feina que els dongui estabilitat per emancipar-se per si sols, i amb una xarxa de suport més consolidada. El nou projecte és doncs per jovent que es troba al final del seu procés d’emancipació i que en aquesta fase també gaudeix de l’acompanyament socio-educatiu de Punt de Referència.

 

Pisos Compartits

Comptem amb 11 places d’habitatge a 3 pisos, propietat de la Fundació Mambré, on hi conviuen joves que consoliden la seva autonomia, els seus hàbits de cura de la llar i i finalitzen el seu procés d’emancipació. La seva estada pot ser de fins a 3 anys i en els quals gaudeixen d’un seguiment professional per part d’una educadora de Punt (menys intens que el que troben als Pisos Assistits).

 

Habitatge cooperatiu

 

Hem apostat per apropar el jovent a un model d’habitatge que els permet formar part d’una comunitat veïnal auto-organitzada i que s’implica en la vida comunitària, gràcies a un acord amb la Cooperativa Sostre Cívic, que ha apostat per destinar un dels habitatges d’aquest edifici cooperatiu a persones en risc d’exclusió. El 2021, dos joves de Punt han començat a viure a l’habitatge cooperatiu de Poblenou: La Balma.